Sənaye Xəbərləri

201 paslanmayan polad şeridin istifadəsi

2022-11-24
201 paslanmayan polad zolaqhər cür saat qutuları, kəmər alt arxaları, dekorativ borular, sənaye boruları və bəzi dayaz uzanan məhsulların istehsalı üçün istifadə edilə bilər. 201 paslanmayan polad zolaq orta paslanma qabiliyyətinə malik olduğundan, 201 paslanmayan polad zolaq əsasən çox tələbkar olmayan mülki sənayelərdə istifadə olunur. Əlbəttə,201 paslanmayan polad zolaq kimya, kömür və neft sənayesində taxıl sərhədi korroziyasına yüksək tələblər, tikinti materiallarının istiliyədavamlı hissələri və istilik müalicəsi çətin olan hissələr üçün açıq hava maşınlarında tez-tez istifadə olunur.

1. Neftin işlənmiş qazlarının yanma boru kəməri;
2. Mühərrikin egzoz borusu;
3. Qazan qabığı, istilik dəyişdiricisi, qızdırıcı soba hissələri;
4. Dizel mühərrikləri üçün səsboğucu hissələri;
5. Qazanın təzyiqli qabı;
6. Kimyəvi nəqliyyat vasitəsi;
7. Genişləndirici birləşmə;

8. Ocaq boru kəməri və quruducu üçün spiral qaynaqlı boru.