Sənaye Xəbərləri

Paslanmayan polad zolağın səthində girintilərin səbəbləri və müalicə üsulları

2023-02-20
1. Qüsurların xüsusiyyətləri
səthində qeyri-dövri və ya dövri olaraq paylanmış konkav-qabarıq izlərpaslanmayan polad zolaqgirintilər adlanır.
2. Səbəblər və təhlükələr:
səbəb:
1) Yad cisim içəri sıxılır və düşdükdən sonra çuxur əmələ gətirir
2) Rulonun qabığı soyulur, rulon qırılır və rulonun səthinə yad cisim ilişib.
Təhlükə: Sonrakı emal və istifadə zamanı deşiklər və ya qırıq kəmərlər baş verə bilər.
3. Qarşısının alınması və aradan qaldırılması üsulları
1) Yad obyektlərin içəriyə sıxılmasının qarşısını almaq;
2) Boşaltma arabasının çarxlarının səthinin keyfiyyətinin yoxlanılmasını və üyüdülməsini gücləndirin və silindirləri mütəmadi olaraq dəyişdirin;
3) hissələrin boşalmasının qarşısını almaq üçün makaraların və boşaltma arabalarının yoxlanmasını gücləndirin;
4) Mexanik zədələnmənin qarşısını almaq üçün polad rulonları diqqətlə daşıyın;

5) Şeridin sapmasının qarşısını almaq üçün.