Sənaye Xəbərləri

Dəqiq paslanmayan polad zolağın səthində çuxurların və çıxıntıların səbəbləri və müalicə üsulları

2023-03-30
Səthində çuxurların və çıxıntıların səbəbləridəqiq paslanmayan polad zolaqlar:
1) Kobud yuvarlanan rulonlar ciddi şəkildə köhnəlmişdir və bitirmə yayma iş rulonları çox köhnəlmişdir;
2) Sınıq rulonlar və zolağa yuvarlanan yad cisimlər;
3) Rulonun keyfiyyəti zəifdir, sərtliyi fərqlidir və ya soyudulmuş təbəqə itirilir və aşınma qeyri-bərabərdir;
4) Hazır məhsulun rulonları köhnəlmiş, korroziyaya uğramış və ya sınıq oksid pulcuqları ilə yapışmış və s.

Dəqiq paslanmayan polad zolaq qüsurlarının qarşısını almaq üçün üsullar və tədbirlər:
1) Rulonların istifadəsini tez-tez yoxlayın və rulonun dəyişdirilməsini gücləndirin;

2) Qüsurlu rulonların onlayn rejimə keçməsinin qarşısını almaq üçün rulonların yoxlanışını gücləndirin;