Sənaye Xəbərləri

304 paslanmayan polad lövhənin qaynaq deformasiyasının və yanmasının bir neçə əsas nöqtəsi

2023-04-21
Ən çətin problem304 paslanmayan polad lövhəqaynaq qaynağın nüfuz və deformasiyasıdır. The304 paslanmayan polad lövhəkiçik bir məhdudiyyət dərəcəsinə malikdir. Qaynaq prosesi zamanı yerli isitmə və soyutmaya məruz qalır? Qeyri-bərabər istilik və soyutma əmələ gətirir və qaynaq qeyri-bərabər gərginlik yaradır. Və gərginlik, qaynaq tikişinin uzununa qısaldılması nazik boşqabın kənarında müəyyən bir dəyəri aşdıqda, daha ciddi dalğa kimi deformasiyaya səbəb olacaq? Bu, iş parçasının forma keyfiyyətinə təsir edəcəkdir.
Qaynaq zamanı 304 paslanmayan polad lövhənin yanması və deformasiyasını həll etmək üçün əsas tədbirlər aşağıdakılardır:

1. Qaynaq birləşməsində istilik daxilolmasına ciddi nəzarət edin, uyğun qaynaq üsulunu və proses parametrlərini (əsasən qaynaq cərəyanı, qövs gərginliyi, qaynaq sürəti) seçin.

2. Ümumiyyətlə, 304 paslanmayan polad plitələrin qaynaqlanması üçün daha kiçik ucluqlar istifadə olunur, lakin biz qaynaq zamanı qaynaq tikişinin mühafizə səthinin daha böyük olması və havanın bir müddət ərzində effektiv şəkildə təcrid olunması üçün mümkün qədər daha böyük burun diametrlərindən istifadə etməyi tövsiyə edirik. daha uzun müddət, beləliklə qaynaq tikişi yaxşı antioksidant tutumu əmələ gətirə bilər.

3. Ï1,5 serium volfram çubuqundan istifadə edərkən, üyüdmənin kəskinliyi daha kəskin olmalıdır və ucluqdan çıxan volfram çubuğunun uzunluğu mümkün qədər uzun olmalıdır ki, bu da əsas metalın daha sürətli əriməsinə səbəb olacaq, yəni deyək ki, ərimə temperaturu Artış daha sürətli olur, temperatur daha konsentrasiyalı olacaq ki, əriməsi lazım olan mövqeyi mümkün qədər tez əridə bilək və daha çox matrisin temperaturunun yüksəlməsinə imkan verməyəcəyik, belə ki, sahə material dəyişikliklərinin daxili gərginliyi azalır və nəticədə materialın deformasiyası da azalacaq.

4. Montaj ölçüsü dəqiq olmalıdır və interfeys boşluğu mümkün qədər kiçik olmalıdır. Boşluq bir qədər böyükdürsə, onu yandırmaq və ya daha böyük bir qaynaq qabığı yaratmaq asandır.

5. Sərt örtüklü qurğulardan istifadə edilməlidir? Sıxma qüvvəsi balanslaşdırılmış və bərabərdir. Paslanmayan polad təbəqənin qaynaqlanmasının əsas nöqtəsi qaynaq birləşməsindəki xətt enerjisini ciddi şəkildə idarə etmək və istilikdən təsirlənən zonanı azaltmaq üçün qaynağın tamamlana biləcəyini əsas götürərək istilik girişini mümkün qədər azaltmağa çalışmaqdır. və yuxarıda göstərilən qüsurların baş verməsinin qarşısını almaq.

6. Ağlabatan qaynaq ardıcıllığının seçilməsi qaynağın qalıq deformasiyasına nəzarət etmək üçün xüsusilə vacibdir. Simmetrik qaynaqların strukturu üçün simmetrik qaynaq mümkün qədər istifadə edilməlidir; yan. Arxa qaynağın deformasiyası ön tərəfin deformasiyasını aradan qaldırmaq üçün kifayətdir ki, ümumi deformasiya azalsın.

7. 304 paslanmayan polad boşqab üçün ən yaxşı şey lazer qaynağıdır, 0.1MM qaynaq edilə bilər və lazer nöqtəsinin ölçüsü özbaşına tənzimlənə bilər, bu da yaxşı idarə edilə bilər. Deformasiya nisbəti ümumiyyətlə yoxdur.