Sənaye Xəbərləri

Paslanmayan polad rulon səthi 2B və BA müvafiq olaraq nə deməkdir?

2022-09-30
Çox növləri varpaslanmayan polad rulonməhsul səthləri, bunlardan 2B və BA ən vacib iki səthdir. 2B və BA müvafiq olaraq nə deməkdir?

Onlar soyuq haddelenmiş paslanmayan polad rulonlar üçün səthi emal proseslərinin müxtəlif kateqoriyalarına aiddir. Onların arasında 2B-nin əmələ gəlməsi soyuq yayma - tavlama və turşulama - yastılaşdırma, BA-nın əmələ gəlməsi isə soyuq yayma - parlaq tavlama-düzləşdirmədir. Əsas fərq tavlamadır Proses fərqlidir, 2B tavlama və turşudur, səth müəyyən dərəcədə oksidləşir və daha qaranlıqdır; BA parlaq tavlanır, səth oksidləşmir və daha parlaqdır.